Brainport

Het Geniale Landschap

In de strijd tussen innovatieve regio's om de gunst van kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven en instellingen is het voor elk van deze regio's van het grootste belang om zich te profileren op Europees schaalniveau. Regiospecifieke kenmerken en het 'territorial capital' zijn daarbij van groot belang.

De stad Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant hebben in de vorige eeuw een specifieke economische ontwikkeling doorgemaakt waardoor een belangrijk netwerk van onderzoeksinstellingen en kennisintensieve bedrijven is ontstaan. De ruimtelijke verschijningsvorm van de huidige stad en regio is voor een belangrijk deel gebaseerd op ontwikkelingen en strategische keuzes uit het verleden. De nieuwe economie lijkt, op zijn minst gedeeltelijk, prima te gedijen in het erfgoed van een ander tijdperk. Er hoeft geen nieuwe stad te worden gebouwd om de kenniseconomie te faciliteren.

Daar waar de industriële revolutie ons de functiezonering heeft opgeleverd met een strikte scheiding van woon- en werkmilieus, daar kan de kenniseconomie ons de intensief gemengde stedelijke regio brengen, waar wonen, werken en recre¨´ren door elkaar heen lopen. Kenniseconomie is gebaat bij een nieuwe vorm van ruimtelijke ordening die dit mogelijk maakt.

Na een schets van de ontstaansgeschiedenis van de Brainport Zuidoost Brabant, een kennishoofdstuk over vergelijkbare regio's in de wereld en een hieruit gedestilleerde missie voor de Brainport is er niet één strategie die de ultieme oplossing biedt in deze studie. De vier ontworpen toekomstperspectieven laten echter zien dat er op basis van een missie voor Brainport, vele strategische, ruimtelijke agendapunten zijn op te stellen die de moeite van uitvoering waard zijn. Inzetten op één scenario is niet nodig, want juist complementariteit en veelzijdigheid versterken een Brainport.

jaar
2006

in samenwerking met
-Scape, Urban Affairs

programma
Werkmilieu, woonomgeving, publiek domein en bereikbaarheid

opdrachtgever
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken

website
www.sre.nl

more...
Van companytown Eindhoven
Van companytown Eindhoven
Naar Brainport Zuidoost Brabant
Naar Brainport Zuidoost Brabant
Brainport Zuidoost Brabant
Brainport Zuidoost Brabant
Business context Zuidoost Brabant
Business context Zuidoost Brabant
Onderzoek kennisregio`s: Kennis op schaal
Onderzoek kennisregio`s: Kennis op schaal
Onderzoek kennisregio`s: Kennis en context
Onderzoek kennisregio`s: Kennis en context
Onderzoek kennisregio`s: Actoren in kennis
Onderzoek kennisregio`s: Actoren in kennis
foto: I van der Bent
foto: I van der Bent
Kenniswerker tussen 9 en 5 uur en tussen 5 en 9 uur
Kenniswerker tussen 9 en 5 uur en tussen 5 en 9 uur
Het beste van beide werelden
Het beste van beide werelden
Nieuwe werkmilieus
Nieuwe werkmilieus
Kaart met bestaande en nieuwe werkmilieus
Kaart met bestaande en nieuwe werkmilieus
Nieuw bedrijvenpark voor de nichemarkt: case Budel
Nieuw bedrijvenpark voor de nichemarkt: case Budel
Nieuwe regiospecifieke campus: case Zandoerle
Nieuwe regiospecifieke campus: case Zandoerle
Kaart met bestaand en nieuw publiek domein
Kaart met bestaand en nieuw publiek domein
Impressie nieuw publiek domien | 1. Gamers paradise | 2. Bikers bar | 3. Fair Welness | 4. Cowboys and miljonairs
Impressie nieuw publiek domien | 1. Gamers paradise | 2. Bikers bar | 3. Fair Welness | 4. Cowboys and miljonairs
Mobiliteitscultuur
Mobiliteitscultuur
Kaart met het hoge snelheidsnetwerk: economische drager
Kaart met het hoge snelheidsnetwerk: economische drager
Kaart met betrouwbaar gestaag netwerk: een fijnmazig netwerk met regioboulevards en ideale ontsluiting van de regio
Kaart met betrouwbaar gestaag netwerk: een fijnmazig netwerk met regioboulevards en ideale ontsluiting van de regio
gerelateerde media
gerelateerde projecten