AFC Nieuw Prinsenland

Landschapsontwikkeling projectlocatie glastuinbouw en bedrijventerrein te Dinteloord

De locatie van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, een grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord, bestrijkt een gebied van circa 600 hectare. Dat is inclusief het bestaande fabrieksterrein met bijbehorende vloeivelden van Suikerunie. De opgave betreft de landschappelijke inpassing van het AFC en de wijze waarop dit, door middel van een beeldregieplan, kan worden verankerd in een provinciaal inpassingsplan.

Met de kenmerkende ‘grondlichamen’ van het omringende landschap als belangrijke inspiratiebron, is het idee om ook het AFC door middel van grondlichamen te voorzien van een groen landschappelijk manchet. De hiervoor benodigde grond is grotendeels afkomstig van de suikerfabriek die jaarlijks circa 80.000 m3 bietengrond beschikbaar heeft. Het doel van deze manchet is niet om het AFC te verbergen, maar om de overgang te verzachten tussen de kassen en bedrijfshallen en het horizontale, West-Brabantse landschap. De groene manchet smeedt de bebouwing van het AFC als het ware aaneen tot een coherente landschappelijke eenheid.

De vorm van de grondlichamen kan divers zijn en wordt aan de buitenzijde bepaald door de visuele ervaring vanuit het landschap en de dorpen of vanaf de (snel)weg waar jaarlijks velen automobilisten passeren. Aan de binnenzijde is dit vooral door de functionele logica van bebouwing en ruimtelijke optimalisatie. Een groot deel van de manchet bestaat uit bovengrondse gietwaterbassins die in de ‘overhoeken’ worden geplaatst. Dit geeft de manchet ook een functionaliteit die deze wijze van inpassing des te vanzelfsprekender maakt. Door de ‘invloeden’ van buitenaf en binnenuit ontstaat een mooi sculpturaal groen manchet, dat coherent en divers tegelijkertijd is. In potentie ligt hier een uitdagende land-art opgave van 12 kilometer lang!

jaar
2009

team
ir. Marco Vermeulen

programma
Glastuinbouw, bedrijven en ondersteunende voorzieningen

status
realisatie vanaf 2011

opdrachtgever
Arcadis, Provincie Noord-Brabant, Suiker Unie en Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)

website
www.nieuwprinsenland.nl

more...
Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten
Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten
Metabolisme
Metabolisme
Locatie NLW1: primaire zone Noordlangeweg
Locatie NLW1: primaire zone Noordlangeweg
Noordwest hoek, kruising Dintel en snelweg
Noordwest hoek, kruising Dintel en snelweg
Locatie A2: A29 Zuid
Locatie A2: A29 Zuid
Locatie A1: A29 Noord
Locatie A1: A29 Noord
Overzicht plangebied
Overzicht plangebied
Gietwaterbassins gemaakt van bietengrond
Gietwaterbassins gemaakt van bietengrond
Locatie GOS
Locatie GOS
Lokatie NLW2: Noordlangeweg bedrijventerrein
Lokatie NLW2: Noordlangeweg bedrijventerrein
Conceptuele plankaart
Conceptuele plankaart
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten