Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten
Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten

AFC Nieuw Prinsenland

Dinteloord

Landschapsontwikkeling projectlocatie glastuinbouw en bedrijventerrein te Dinteloord

De locatie van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, een grootschalige projectlocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord, bestrijkt een gebied van circa 600 hectare. Dat is inclusief het bestaande fabrieksterrein met bijbehorende vloeivelden van Suikerunie. De opgave betreft de landschappelijke inpassing van het AFC en de wijze waarop dit, door middel van een beeldregieplan, kan worden verankerd in een provinciaal inpassingsplan.

Metabolisme
Metabolisme
Locatie NLW1: primaire zone Noordlangeweg
Locatie NLW1: primaire zone Noordlangeweg
Met de kenmerkende ‘grondlichamen’ van het omringende landschap als belangrijke inspiratiebron, is het idee om ook het AFC door middel van grondlichamen te voorzien van een groen landschappelijk manchet. De hiervoor benodigde grond is grotendeels afkomstig van de suikerfabriek die jaarlijks circa 80.000 m3 bietengrond beschikbaar heeft. Het doel van deze manchet is niet om het AFC te verbergen, maar om de overgang te verzachten tussen de kassen en bedrijfshallen en het horizontale, West-Brabantse landschap. De groene manchet smeedt de bebouwing van het AFC als het ware aaneen tot een coherente landschappelijke eenheid.
Noordwest hoek, kruising Dintel en snelweg
Noordwest hoek, kruising Dintel en snelweg
Locatie A2: A29 Zuid
Locatie A2: A29 Zuid
Locatie A1: A29 Noord
Locatie A1: A29 Noord
Overzicht plangebied
Overzicht plangebied
Gietwaterbassins gemaakt van bietengrond
Gietwaterbassins gemaakt van bietengrond
De vorm van de grondlichamen kan divers zijn en wordt aan de buitenzijde bepaald door de visuele ervaring vanuit het landschap en de dorpen of vanaf de (snel)weg waar jaarlijks velen automobilisten passeren. Aan de binnenzijde is dit vooral door de functionele logica van bebouwing en ruimtelijke optimalisatie. Een groot deel van de manchet bestaat uit bovengrondse gietwaterbassins die in de ‘overhoeken’ worden geplaatst. Dit geeft de manchet ook een functionaliteit die deze wijze van inpassing des te vanzelfsprekender maakt. Door de ‘invloeden’ van buitenaf en binnenuit ontstaat een mooi sculpturaal groen manchet, dat coherent en divers tegelijkertijd is. In potentie ligt hier een uitdagende land-art opgave van 12 kilometer lang!
Conceptuele plankaart
Conceptuele plankaart
Dorpspark Stampersgat
Dorpspark Stampersgat
SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek, en hebben als hoofdfunctie het weren van verkeerslawaai en het visueel onttrekken van de bedrijvigheid van de suikerfabriek. Daarnaast dient het een verbindend element te worden tussen het dorp en bestaande wandelroutes lang het Mark-Vlietkanaal. Het dorpspark valt binnen de primaire beeldkwaliteitszone van het AFC Nieuw Prinsenland, een grootschalige glastuinbouw en industrielocatie in de nabij gelegen Prinsenland polder.
Dorpspark Stampersgat: wandelpaden in het park
Dorpspark Stampersgat: wandelpaden in het park
Het dorpspark bedient twee typen wandelaars: zij die richting het Van-Aken wandelpad gaan, en zij die een ommetje willen maken in het dorpspark. Door alternatieven te bieden in de te lopen routes ontstaat er een gevarieerd park dat met zijn drie sculpturale grondlichamen interessante ruimten creëert. De ogenschijnlijke eenvoud van de grondlichamen tezamen met de gracieuze noklijnen zorgen voor een spel van diepte en een steeds veranderd perspectief.

Het dorpspark wordt begroeid met een mix van diverse grassoorten. Er zullen geen bomen en struiken geplant worden. Hierdoor blijft de primaire vorm en daarmee de glooiende noklijnen van het park intact. Het dorpspark krijgt twee verschillende kanten.

De buitenzijde zal worden begroeid met een mengsel van verschillende grassoorten welke een bedekking vormt dat over het algemeen een groen karakter heeft. Op deze zijden zullen schapen de grasmat onderhouden. Er zullen weinig kruiden en bloemen groeien, deze zullen namelijk door de schapen opgegeten worden. Er ontstaat een egale korte groene grasbedekking die de vorm van de grondlichamen accentueert.

Aan de binnenzijde van de grondlichamen, langs het hoofdpad, zal een bloemrijk grasland ontstaan. Bloemrijke graslanden zijn begroeiingen die bestaan uit een combinatie van grassen en kruidachtige planten met kleurige bloemen. De Meekrap speelt daarin, vanuit historisch besef, een hoofdrol. Door het toepassen van een uitgebreide mix aan planten en kruiden ontstaat er een rijk biodivers landschap. Door dit grasland aan de binnenzijde van de grondlichamen te plaatsen ontstaat er een soort verscholen plukweide. De wandelpaden zijn halfverhard met een laag kalksteensplit, een ander bijproduct van de suikerfabriek.
Dorpspark Stampersgat: zicht in noordelijke richting
Dorpspark Stampersgat: zicht in noordelijke richting
Dorpspark Stampersgat: zicht vanaf rotonde (herfst)
Dorpspark Stampersgat: zicht vanaf rotonde (herfst)
jaar
2009

team
ir. Marco Vermeulen

programma
Glastuinbouw, bedrijven en ondersteunende voorzieningen

status
realisatie vanaf 2011

opdrachtgever
Arcadis, Suiker Unie, Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)

website
www.nieuwprinsenland.nl


volgend project:
Zwembadboot
gerelateerde projecten