Energie
Voedsel
Water
Biobased Economy
Hout
High Green
Werklandschappen
Woonlandschappen
Zuiderwaterlinie
meer filters ...
Architectuur
Stedenbouw
Landschap
Regionaal ontwerp
Ontwerpend onderzoek
Infrastructuur
Land art
Interieur

Waarde-n-volle Woonlandschappen

De woningbouwopgave als hefboom voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

VONK Museumpark

Een aantrekkelijk museaal landschap met landschappelijke en cultuurhistorische meerwaarde voor de Genneper Parken.

Circular Mainframe

Een robuust en efficiënt energie- en grondstoffensysteem voor de Rijn-Maas-Scheldedelta.

IABR–Droogte in de Delta

Ontdekkingsreis naar het middelpunt der aarde
Landschapsvisiekaart

Landschapskwaliteitsplan Oirschot

Een toekomstbestendig en aantrekkelijk landschap

High Green

Landschapstriënnale 2021

De Cirkel Rond!?

Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland in beeld

Linie van de Eendracht

Het beleefbaar maken van een bewogen geschiedenis.
Cover Strategische Verkenning

Ruimte voor Biobased Bouwen

Strategische Verkenning

Human Nature

Productieve natuur in Noord-Brabant

Loopgraaf voor de Vrede

oorlog en vrede op de oirschotse heide

Deltarium

Waterbelevingscentrum aan de Maas

De verborgen vesting

Het meesterwerk van Menno van Coehoorn

De Peel

Een narratief van een gebied in transitie

Nationaal Park NLDelta

De natuur-, cultuur- en recreatieve ambities van NLDelta

Biobasecamp

Bouwen tegen klimaatverandering

Woonlandschappen

Landschappelijk wonen in hoge dichtheid

Via Parijs

Een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland

eigen huis is hout waard

een biobased alternatief voor de Nederlandse woonwijk
West-Europa en Nederland vanuit ruimtestation ISS. © NASA

DeltaGrid 2050, Zuid-Holland

Perspectieven voor de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur

Matroesjka

biobased tiny house

Biesbosch Museumeiland

Gebouw, interieur, tentoonstelling, waterspeeltuin en zoetwatergetijdenpark

De Moerasmetropool

Toekomstonderzoek naar water, voedsel en energie in Zuid-Holland

GreenTech Park

Samenwerken rondom de verwaarding van biomassa

Oude Toren

monument in het groen

PeppelPanorama

De herontdekking van de Populier als Brabants icoon
SYSTEEMSTUDIE: Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.

Energiestudies Noord-Holland

Energie-infrastructuur en ruimte

De Zonneroute A37

De verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening

Zeeuwse warmte & koude

Vol gas op warmte uit water!

Station van de toekomst

Slimme mobiliteitshub

Bouwen met bomen

Naar een circulaire bouweconomie
Hardcopy exemplaren van de Inspiratieatlas

Zuiderwaterlinie Inspiratieatlas

Een atlas over de bewogen geschiedenis van Brabant
Luchtfoto NZKG: met de Petroleumhaven op de voorgrond

Energietransitie Noordzeekanaalgebied

Een ontwikkelstrategie voor de energietransitie
Hardcopy exemplaren van het boek Vier Eeuwen Militaire Inundaties rondom 's-Hertogenbosch.

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Naslagwerk over de historie van ’s-Hertogenbosch en omgeving
De Vinkeveense Plassen

Museum De Ronde Venen

Een nieuw begin

Natuurpoort Maashorst

Ontwerp bezoekerscentrum
Vogelvluchtperspectief met Eindhoven in de achtergrond

The Dutch Mountains Veldhoven

Werkomgeving van de toekomst

Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Scenario’s voor de verduurzaming van de energievoorziening
The Dutch Everglades: Landschap in transitie op de grens van zand en klei

Brabant aan Zee: The Dutch Everglades

Landschap in transitie op de grens van zand en klei
Dutch Smart Thermal Grid - 2050

Dutch Smart Thermal Grid

Strategie voor de verduurzaming van de warmtevoorziening
Overzicht

Inundatiepark West-Brabantse Waterlinie

Spelen, leren en beleven in de Zuiderwaterlinie
Het voorgestelde productielandschap, met nieuwe landschappen van sorghum, wilgenvelden, nat rietland, algenvelden en voedselbossen.

Landscaping the food

Een wenkend perspectief voor de proteïne as de Peel
De maatschappelijke invloed van nieuwe technologie in Zuid-Holland

(on)begrensde technologie

Maatschappelijke invloed van nieuwe technologie in Zuid-Holland
Bird-eye view: Zicht vanuit het zuidoosten richting het Park Emmen

Park Emmen

Ontwerpvoorstel voor het voormalig Noorder Dierenpark

Huis aan de Maas

Zelfbouw project op de kop van de Müllerpier
Ontwerpvoorstel, een knooppunt van geschiedenis, natuur, recreanten en verkeer

Park 1629

Een knooppunt van geschiedenis, natuur, recreatie en verkeer

Fort Sabina

Ontwikkelperspectief Fort Sabina als onderdeel van de Stelling van Willemstad

Biobased Backbone

Towards a sustainable, economically resilient and more beautiful Dutch-Belgian delta region.
Entreegebied

Werklandschap Ekkersrijt

Ontwerp bedrijfsterrein
Impressie Willemspolder

WaalWeelde Midden

Uiterwaardecreatie
Vogelvluchtperspectief

Logistiek Park Moerdijk

Stedenbouwkundig ontwerp
Vol: Een mix van stad, rivier en landschap

Deltascenario's Rijnmond-Drechtsteden

Mogelijke toekomsten voor het stedelijk gebied Rijnmond-Drechtsteden tot 2100
Vogelvlucht perspectief

Woonlandschap

Landschappelijk wonen in hoge dichtheid

Inside Out

Typologische studie naar woonblokken
Aanzicht

Watersportcentrum en Resort Helenesee

Conceptontwerp recreatielandschappen

BrabantStad

Verbeelding van de ruimtelijke agenda van Brabantstad

Ecoduct

een ontwerp voor een natuurbrug uit rondhout over de Greenportlane
Vogelvluchtperspectief kijkend vanuit het noordwesten

AFC Nieuw Prinsenland

Landschapsontwikkeling projectlocatie glastuinbouw en bedrijventerrein te Dinteloord
Luchtfoto realisatie Klavertje 4, september 2019

Klavertje 4 Greenport Venlo

C2C werklandschap Greenport

Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed

Ruimtelijk ontwerp nieuwe staltypologie

Waterpleinen

Introductie van een type
Tentoonstelling in Museum de Fundatie (Kasteel Het Nijenhuis), Heino

De Lutte

Randverschijnselen aan de grens

Parkstad Limburg

Nieuwe markten voor Parkstad
Overzicht maquette | Fotograaf P. Cox

SUPERvillage

Plan de campagne

Rotterdam Waterstad 2035

Water als belevenis in de stad

Parkeertoren

Typologische studie naar parkeeroplossingen

Huisje Boompje Autootje

Catalogus parkeermorfologie

Zwembadboot

Van vervoer naar vervoering
Burgemeesterswoning | brengt in tijden van gemeentelijke herindelingen de burgervader dichter bij de burgers

Facility pooling

Voorzieningenvloot voor het platteland
Maquette

Brabant dreaming

Landelijk wonen in hoge dichtheid; Het Brabantse stedenhuis

Spacebar

Herontwikkeling voormalig Van der Schoot pand

Aanrechtbad

Luchtig appartement voor een single

Rosemondtstraat

Waterdichte vrijgezellen woningen