100809impressiev.jpg
1 aug '10

Voorbereidende grondwerken in Nieuw Prinsenland van start

Op vrijdag 9 juli heeft Provinciale Staten van Brabant het Inpassingsplan Agro- & Foodcluster Nieuw Prinsenland vastgesteld.

Deze zomer is tevens gestart met de eerste grondwerkzaamheden in Nieuw Prinsenland. De grondwerken omvatten uitgebreide proeven met de schone bietengrond afkomstig van de vloeivelden (Suiker Unie). Middels deze grondproeven willen de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij(TOM) en Suiker Unie bekijken wat de efficiëntste manier is om de bietengrond duurzaam te gebruiken voor ophoging en de aanleg van de verschillende landschapselementen van het Agro & Foodcluster.