beeld1zonderwit.jpg
1 mrt '12

Uiterwaardecreatie

Deze week hebben wij de eindresultaten gepresenteerd van onze bijdrage aan het Delta-atelier en de IABR. In ons voorstel verbreden wij de waterveiligheidsopgave (ruimte voor de rivier) met een zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit, mogelijk gebruik (productief, recreatief) en daarmee naar opbrengend vermogen van de buitendijkse ruimte. Dijken worden daarbij extra ver verlegd zodat er robuuste, toekomstbestendige (klimaat)uiterwaarden ontstaan met mogelijkheden voor o.a. vis- en algenteelt.