p1020383.jpg
25 feb '10

Studiereis Moskou

Moskou voert sinds enkele jaren de lijst aan van duurste steden ter wereld. De rijkdom van de Russische oligarchen concentreert zich volledig in deze stad. Een deel van de bevolking van Moskou profiteert hiervan, terwijl een groeiende groep verder wegzakt in armoede en ellende. De investeringen in de stad zelf zijn echter relatief beperkt of slecht georganiseerd en daardoor weinig effectief. Planologie riekt immers naar een tijdperk dat de rug is toegekeerd. Van noemenswaardige moderne architectuur
is al helemaal geen sprake. Ook het constructivistische erfgoed is in staat van verval. Wel zichtbaar is het autogebruik dat in enkele jaren explosief is gegroeid, alsmede de omvang van de auto’s. Parkeervoorzieningen zijn er niet. Geparkeerd wordt in de overmaat van de bestaande wegen en op de hoeken van kruispunten. De stad kraakt en de opgaven en uitdagingen waar Moskou voor staat in de transitie van Sovjethoofdstad naar wereldstad zijn legio.