20100329bstotaal.jpg
15 dec '09

SMV ontwikkelt nieuwe kaart BrabantStad

In opdracht van de vier Brabantse architectuurcentra tekent SMV aan de nieuwe kaart voor BrabantStad.

De opdracht betreft het ontwerpen en vervaardigen van een prikkelend kaartbeeld van de ruimtelijke agenda van de Brabantse stedelijke regio, alias BrabantStad. Het betreft ruimtelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid, nieuwe stedelijke bronpunten en voorzieningen, bijzondere woonmilieus, bedrijventerreinen en landschapsontwikkeling.

Het kaartbeeld is echter meer dan een cartografische optelsom van de afzonderlijke projecten. Het probeert op basis van de planvorming tegelijkertijd een wervend beeld te scheppen van Brabantstad als samenwerkend stedelijk gebied waarin programmatische complementariteit en ruimtelijke differentiatie een belangrijke rol spelen.