lpmgoogle.jpg
15 aug '09

SMV ontwerpt Logistiek Park Moerdijk

SMV is door de Provincie Noord-Brabant en Grontmij geselecteerd om een stedenbouwkundig ontwerp te maken Logistiek Park Moerdijk. Het LPM wordt 190 ha groot en moet een van de meest duurzame bedrijventerreinen van Nederland worden. Het sluiten van kringlopen op het gebied van water en energie spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij o.a. gebruik gemaakt zal worden van de restwarmte op het bestaande industrieterrein Moerdijk. Daarnaast zijn meervoudig en innovatief ruimtegebruik en de wijze waarop het terrein landschappelijk wordt ingepast belangrijke thema's.