variant11copy.jpg
1 sep '09

SMV ontwerpt houten ecoduct

SMV doet onderzoek naar de mogelijkheden om in het toekomstige werklandschap Klavertje 4 een volledig houten ecoduct te realiseren. Het ecoduct vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone (EHS) ten westen van Venlo. Gekozen is voor een houten constructie van (inlandse) boomstammen die op conceptuele en expressieve wijze uitdrukking geven aan ‘de natuur die oversteekt’.