rioflood.jpg
15 jul '10

SMV neemt deel aan NAi/AA Visiting School in Brazilië

28 juli: São Paulo (Brazilië)

De afgelopen jaren richtten hevige regenval en noodweer een ravage aan in Rio de Janeiro en São Paulo. Er vielen enkele honderden doden en er werd voor ontelbare euro's schade aan de infrastructuur aangericht. Van 28 juli tot 1 augustus werkt het NAi mee aan een workshopsessie over dit urgente thema van city floodings. Deze bijeenkomst is een initiatief van Studio SPLab São Paulo, een recent opgerichte research en debat organisatie die verbonden is aan de architectuuropleiding van de Columbia University New York.

Tim Aarsen zal namens Studio Marco Vermeulen een inspirerende lezing geven over het project Waterstad en Waterpleinen en tijdens de workshop een groep studenten begeleiden.

Op 26 en 27 juli levert SMV een bijdrage aan de Unsolicited Architecture Workshop in Rio de Janeiro, georganiseerd door Studio X Rio de Janeiro in samenwerking met het NAi. In deze workshop worden Braziliaanse en Nederlandse architecten aan elkaar gekoppeld. De wijk waarin de Braziliaanse architect werkzaam is staat centraal. Het resultaat is gepubliceerd in de nationale krant O Globo.

Voorafgaand aan deze workshop neemt SMV deel aan de achtdaagse Visiting School, georganiseerd door het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), de Architectural Association School of Architecture London en het Braziliaanse architectenbureau SUBdV.