v2.jpg
27 jan '17

Presentatie onderzoek (on)begrensde technologie

Gisteren hebben we, samen met DRIFT, de publicatie van het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke impact van nieuwe technologieën gepresenteerd. In deze publicatie wordt aan de hand van vier scenario’s de maatschappelijke (sociale, economische en ruimtelijke) invloed van nieuwe productie- en informatietechnologieën onderzocht.

Het hele rapport is te downloaden via deze link De webversie is beschikbaar via de volgende pagina: mint-zuid-Holland.nl