Grand Opening Dutch Design Week 2019 op het Biobasecamp!

okt '19
De Dutch Design Week 2019 is geopend! In het hart van de DDW op het Ketelhuisplein staat het Biobasecamp, een paviljoen ontworpen door Studio Marco Vermeulen.

In oktober van elk jaar vindt Dutch Design Week (DDW) plaats in Eindhoven. Het grootste designevenement in Noord-Europa presenteert werk en ideeën van meer dan 2600 ontwerpers aan meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Op meer dan 110 locaties in de stad organiseert en faciliteert DDW tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkevenementen, debatten en festiviteiten.

lees verder...

Marco Vermeulen vertelt in VPRO tegenlicht over de kansen van houtbouw voor de klimaatopgave

okt '19
In de tegenlichtaflevering "Houtbouwers" van 20 oktober vertellen Marco Vermeulen en andere architecten over de oplossing die grootschalige houtbouw in Nederland kan bieden voor de klimaatopgave.

Nederland staat voor een paradoxale uitdaging: meer bouwen en minder uitstoten. Om het woningtekort op te lossen, moeten in 2050 meer dan een miljoen huizen in Nederland worden gebouwd. Maar met onze huidige manier van bouwen (voornamelijk met beton) worden de milieunormen hiermee overschreden. Kan bouwen met hout de oplossing zijn? In de aflevering "Houtbouwers" van VPRO Tegenlicht wordt deze visie verkend.

lees verder...
OOC-TEvSr88

Timelapse Biobasecamp

okt '19
Op de website van de Dutch Design Week is een timelapse te zien van de bouw van het biobasecamp. Te zien is hoe snel gebouwd kan worden wanneer CLT als bouwmateriaal wordt gebruikt.

lees verder...
De cover van het boek Via Parijs.

Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland

okt '19
Vanaf vandaag is de publicatie: Via Parijs, openbaar! Samen met het College van Rijksadviseurs hebben wij het laatste jaar aan een ontwerpende verkenning naar een klimaatneutraal Nederland gewerkt. Via Parijs bestaat uit twee delen: een ongevraagd advies van het CRa aan het Rijk en zijn partners en het onderliggende ontwerpend onderzoek gemaakt door Studio Marco Vermeulen.

Wij zijn erg trots op dit eindresultaat! Meer lezen? Het hele rapport is te downloaden via deze link, een hardcopy versie is beschikbaar via het College van Rijksadviseurs.

lees verder...

Deltagrid 2050

jun '19
In opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben wij de afgelopen tijd gewerkt aan de regionale uitwerking en concretisering van het Circular Mainframe, een robuust en toekomstbestendig energie- en grondstoffen systeem gebruikmakend van een multi commodity backbone structuur.

lees verder...

grondreserveringsovereenkomst The Dutch Mountains getekend

jun '19
Afgelopen woensdag is op de vastgoedbeurs Provada de grondreserveringsovereenkomst getekend voor The Dutch Mountains door de gemeente Eindhoven en The Mountains Corporation. De partijen zijn overeengekomen om het gebouw te ontwikkelen binnen de “Internat...

lees verder...

Panorama Coehoorn van start

mei '19
Vandaag krijgen de bewoners van Hof van Asselbergs (Bergen op Zoom) een preview van de tentoonstelling over Menno van Coehoorn die TUSSEN hun heipalen gerealiseerd zal worden!

lees verder...

Rapport Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG goedgekeurd

dec '18
Bedrijven en overheden die actief zijn in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben de ambitie om in 2050 een bijna volledig CO₂-neutrale en circulaire economie te hebben. In het rapport ‘Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG’ geven zij aan welke sta...

lees verder...

Eerste bevindingen Regio van de Toekomst gepresenteerd

dec '18
De beroepsverenigingen; Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) hebben StudioMarcoVermeulen uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren aan de region...

lees verder...

Circulair Mainframe

jul '18
Vandaag wordt het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opga...

lees verder...

2x winnaar Brood & Spelen

jul '18
Onze inzendingen Productief Peppelland en Circulaire Boerderij Beers zijn tot winnaars verkozen bij de prijsvraag Brood & Spelen over kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland van Noord-Brabant. In september zal de tweede ronde va...

lees verder...

Klimaat Energie Ruimte

mrt '18
De publicatie Klimaat Energie en Ruimte is gereed!

Deze nationale verkenning is in opdracht van de ministeries van EZK, I&W en BZK uitgevoerd door een collectief van ruimtelijke ontwerp- en adviesbureaus: RUIMTEVOLK, Posad, H+N+S, FABRICations, Studio M...

lees verder...

The Dutch Mountains

jan '18
In 2018 gaan we aan de slag met het uitwerken van de The Dutch Mountains. De constructie van het 80.000 m2 groot multifunctionele gebouw wordt van hout (CLT).

The Dutch Mountains is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban XChange. Ontwi...

lees verder...

Nominatie Abe Bonnema Prijs!

okt '17
Trots!
In zeer goed gezelschap genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs!
De prijsuitreiking is op 28 november, 13.30u. in het Rijksmuseum te Amsterdam.

lees verder...

Publicatie Energie en Ruimte

sep '17
Gepresenteerd op de Landschapstriënnale: de publicatie 'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief'. Naast onze bijdrage over warmte, bijdragen van o.a. Dirk Sijmons, HNS, WUR, Posad en Fabric. Gecoördineerd door Vereniging Deltametropool en vormgegeve...

lees verder...

Dutch Design Award gewonnen!

nov '16
We hebben de Dutch Design Award gewonnen in de categorie Habitat!
We zijn hartstikke trots!

lees verder...

2x genomineerd voor Dutch Design Awards

okt '16
Het Dutch Smart Thermal Grid èn het Biesbosch Museumeiland zijn genomineerd voor de Dutch Design Awards! Beide projecten staan tot en met 30 oktober tentoongesteld in het Veemgebouw in Eindhoven. Foto: Jeroen van der Wielen

lees verder...

Test waterspeeltuin Biesbosch

jul '16
Vandaag werd met veel plezier de waterspeeltuin bij het Biesbosch Museum getest door groep 5 van basisschool 't Landje uit Rotterdam (de klas van Maas). De speeltuin en de rest van het eiland zijn vanaf 19 juli geopend voor publiek.

lees verder...

Inspiratie-atlas de Zuiderwaterlinie gepresenteerd

jun '16
Ooit gehoord van de Zuiderwaterlinie? Daar gaat verandering in komen! In het door ons gemaakte 260 pagina dikke Zuiderwaterlinieboek vind je een schat aan informatie die nog nooit eerder op deze schaal is samengebracht. Van historische verhalen en kaarten ...

lees verder...

Dutch Smart Thermal Grid gepresenteerd op IABR 2016: The Next Economy

mei '16
Tijdens het atelier Energie, Ruimte en Regio, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is het Dutch Smart Thermal Grid gepresenteerd. Het atelier richtte zich op de relatie tussen regionale en nationale schaal waarin de energietransi...

lees verder...

Biesbosch Beleving in aanbouw

apr '16
Dit schaalmodel van de Biesbosch met polders, dijken en stromen maakt de waterhuishoudkundige werking en het belang van dit gebied voor waterveiligheid inzichtelijk. Met een cyclus van een half uur, verandert de waterstand van ‘extreem laag’ tot ‘ext...

lees verder...

3x prijs bij Architizer Awards!!

apr '16
Het Biesbosch Museum is maarliefst drie keer in de prijzen gevallen bij de Architizer Awards 2016. In zowel de categorie museum als de in categorie architectuur en landschap won het ontwerp de juryprijs. In deze laatste categorie won het teve...

lees verder...

Architizer Awards 2016

mrt '16
Het Biesbosch Museum is 2x genomineerd voor de Architizer Awards 2016 !! Dit keer zitten we bij de laatste vijf in twee categorieën. Bij de Archdaily Awards hebben we het moeten afleggen tegen MAD Architects.
Wie wil ons helpen door te stemmen (liefs...

lees verder...

30.000 bezoekers in 3 maanden

okt '15
Het Biesbosch Museum heeft in drie maanden tijd al 30.000 bezoekers mogen verwelkomen. Voor de transformatie waren dat er 30.000 per jaar! Komende winter zullen de waterspeeltuin en het zoetwatergetijdenpark op het museumeiland worden gerealiseerd. We zijn...

lees verder...

BIesbosch Museum bijna klaar!

jun '15
Op 26 juni aanstaande zal het hernieuwde Biesbosch Museum worden geopend door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Op 27 juni is het museum weer geopend voor publiek.

Voor een sneak preview klik hier

lees verder...

Extreme gardening in de Biesbosch

jun '15
Het Biesbosch Museum zal een van de onderwerpen zijn tijdens Nederlandwordtanders/live op 18 juni 2015

lees verder...

Wind- en waterdicht

apr '15
Het Biesbosch Museum is wind- en waterdicht! Binnenkort zal het gras-kruidendak worden aangebracht.

lees verder...

Biesbosch Museum krijgt vorm

feb '15
De bouw van het Biesbosch Museum vordert gestaag. De contouren van het nieuwe deel zijn sinds deze week goed zichtbaar. De staalconstructie staat, de vloer is gestort en de eerste binnenwanden worden opgetrokken. Het wordt prachtig!

lees verder...

Eerste paal Biesbosch Museum

nov '14
Vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Gemeente Werkendam hebben de eerste paal geslagen voor de uitbreiding en algehele vernieuwing van het Biesbosch Museum. Het gaat nu echt beginnen!

lees verder...

Eiland in wording

jan '14
De werkzaamheden in de Biesbosch in het kader van Ruimte voor de Rivier en de ontpoldering van de Noordwaard zijn in volle gang. Het Biesbosch Museumeiland is bijna een feit. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bruggen naar het toekomstige eiland, waarn...

lees verder...

Mansholt, Landschap in Perspectief

jan '14
Bureau Europa wijdt de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in Perspectief' aan de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald, tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het Europees Gemeen...

lees verder...

3 miljoen voor Biesbosch Museum

nov '13
Op 15 november heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de begroting voor 2014 goedgekeurd. In deze begroting is € 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbreiding en herinrichting van het Biesbosch Museum. Op de foto overhandigt Douwe Alten...

lees verder...

Eerste biobased gevel ter wereld

okt '13
‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Studio Marco Vermeulen ontwierp het nieuwe gasontvangststation van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De gevel is bekleed met biobased panelen van Nabasco, een composietmat...

lees verder...

Ontwerp Biesbosch Museumeiland gepresenteerd

sep '13
Het ontwerp voor het Biesbosch Museumeiland is gereed! Het bestaande museumgebouw wordt uitgebreid met 1000m2 aan expositieruimte, horeca, kantoren en een bezoekerscentrum. Het eiland wordt vormgegeven als zoetwatergetijdenpark met een unieke waterspeeltui...

lees verder...

Eerste waterplein van Rotterdam geopend

nov '12
Afgelopen zaterdag is het eerste waterplein van Rotterdam geopend. Het Bellamyplein in West levert vanaf nu een bijdrage aan de waterhuishouding van de stad. Op het plein wordt regenwater tijdelijk opgeslagen en vervolgens gedoseerd afgevoerd in de grond. ...

lees verder...

Deltascenario's op Internationale Architectuur Biennale

jun '12
Het Deltaprogramma presenteert zich op de hoofdtentoonstelling Making City van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Vijf ontwerpbureaus, waaronder SMV, hebben scenario's ontwikkeld voor de toekomst van de Nederlandse Delta waarbij wa...

lees verder...

Eerste contouren Klavertje 4 worden zichtbaar

mei '11
Met de aanleg van de Greenportlane worden ook de eerste contouren van het werklandschap Klavertje 4 zichtbaar. Het is de verwachting dat het eerste klaver met bedrijfsvelden nog in 2011 gereed zal komen.

lees verder...

SMV op postzegel TNT

mrt '11
TNT Post en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) hebben vandaag een serie postzegels gepresenteerd met daarop een vijftal ontwerpen voor bijzondere, toekomstige gebouwen in Nederland. Wij zijn trots geselecteerd te zijn om met het ontwerp van de park...

lees verder...

2x in Jaarboek Landschap en Stedenbouw

dec '10
Maarliefst twee projecten van SMV zijn opgenomen in het Jaarboek Landschap en Stedenbouw. Zowel Klavertje 4 Greenport Venlo als Waterpleinen werden door een deskundige jury geselecteerd als voorbeeldprojecten.
Het jaarboek werd op 11 december gepresentee...

lees verder...

Waterpleinen in Bosatlas

dec '10
In de Bosatlas van Nederland Waterland is het waterplein opgenomen als een van de oplossingen waarmee in stedelijk gebied de door klimaatverandering extra benodigde piekberging kan worden gerealiseerd. Dit vormt een waardevolle erkenning voor een idee dat ...

lees verder...

Drukproeven houten ecoduct

nov '10
In de afgelopen weken is het door SMV ontworpen houten ecoduct met succes onderworpen aan een aantal constructieve proeven. Het ecoduct is opgebouwd uit liggers die zijn samengesteld uit hele boomstammen zonder daarbij gebruik te maken van lijmverbindingen...

lees verder...

Prototype waterplein naar Toronto

okt '09
AbC Festival 2009: Water
Water—chemical matrix of life, transportation conduit, industrial feedstock, agricultural necessity–is coming under new pressures. This year Alphabet City considers the current state of this most vital substance, from ...

lees verder...

Oprichting Studio Marco Vermeulen

jan '09
Een nieuw begin: de oprichting van Studio Marco Vermeulen is een feit. We kijken uit naar een enerverende tijd vol nieuwe kansen en uitdagingen!

lees verder...