42stickers01.jpg
17 jun '11

Ontwerpatelier Brabant2018

In het kader van Brabant2018 en in opdracht van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) heeft SMV samen met MVRDV een ontwerpatelier georganiseerd. BrabantStad stelt zich kandidaat als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Het gegeven dat meerdere steden inclusief het tussenliggende ommeland zich samen kandidaat stellen, biedt volop kansen voor een unieke editie van het fenomeen culturele hoofdstad. Naast culturele activiteiten op de stedelijke podia kan dit keer ook het landelijk gebied nadrukkelijk worden betrokken in de programmering. Juist hier, op het grensvlak van rood en groen, liggen kenmerkende ruimtelijke structuren aan de oppervlakte en manifesteert zich volgens velen de Brabantse identiteit. Is het mogelijk om, op basis van het bestaande, een (mentale) stad te construeren waarin het (cultuur)landschap de verbindende schakel is tussen landelijke èn stedelijke publiekslocaties en daarmee de drager van deze culturele hoofdstad?