smvrender4.png
22 feb '11

Ontwerp Logistiek Park Moerdijk vastgesteld door GS

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ruimtelijk ontwerp voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16 / A17).

Het LPM heeft hoge ambities op het vlak van duurzaamheid, landschappelijke inpassing, energie, water en ruimte. Met het vastgestelde ruimtelijk ontwerp is hiervoor een belangrijke basis gelegd.