smv20100514afc0.jpg
17 mei '10

Ontwerp dorpspark Stampersgat gereed

SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek, en hebben als hoofdfunctie het weren van verkeerslawaai en het visueel onttrekken van de bedrijvigheid van de suikerfabriek. Daarnaast dient het een verbindend element te worden tussen het dorp en bestaande wandelroutes lang het Mark-Vlietkanaal. Het dorpspark valt binnen de primaire beeldkwaliteitszone van het AFC Nieuw Prinsenland, een grootschalige glastuinbouw en industrielocatie in de nabij gelegen Prinsenland polder.