S+RO| Stedenbouw en Ruimtelijke ordening| 05-2012

Water

Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

Klimatologische en sociaaleconomische veranderingen zijn belangrijke drijvende krachten achter de ontwikkeling van waterbeheer. Zo blijkt uit de vier Deltascenario’s die Studio Marco Vermeulen i.s.m. De Ruijter Strategie heeft gemaakt voor het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Hoe snel het klimaat zal veranderen en of er sprake is sociaaleconomische groei of krimp, is echter nog onzeker.

Scenario 1: Vol
Ontwikkeling van de regio zal gebaseerd zijn op de bereikbaarheid ervan. De stedelijk band van Amsterdam tot Brussel kan gezien worden als één uitgestrekte netwerkstad. De knopen in dit netwerk zullen onderling goed verbonden zijn door middel van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit openbaar vervoer biedt ook toegang tot het tussenliggende recreatielandschap. De moderne traditie van functiescheiding is doorbroken. Wonen, werken en recreatie zullen zich steeds meer mengen in deze polycentrische stad. De haven is teruggekeerd naar de stad en de rivier is een volwaardig onderdeel van de openbare ruimte. Vanwege de beperkte waterveiligheidsopgave kan de gedroomde waterstad worden gerealiseerd waarbij stad en water maximaal worden verweven.

Scenario 2: Stoom
Rijnmond-Drechtsteden fungeert als haven- en productiecluster van de metropoolregio Amsterdam. In deze dichtbevolkte regio bevinden zich vier stedelijke brandpunten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die door middel van robuuste infrastructuur (snelwegen en hogesnelheidstrein) met elkaar en het centrale vliegveld verbonden zijn. De haven zal verder groeien aan de zuidoever van de Maas en zich ook verder ontkoppelen van de stad. De logistieke functie van de rivier is geoptimaliseerd en biedt geen ruimte voor recreatie. Toenemende waterdreiging heeft geleid tot een verdere versteviging van dijkring veertien, en een sterke ruimtelijke segregatie waarbij de stad zich afkeert van het water. Het centrale zakencentrum biedt vooral plaats aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de haven en handel.

Scenario 3:Rust
Mede door de aanhoudende economische krimp in dit deel van de wereld is ook de bevolkingsomvang aanzienlijk afgenomen. De verstedelijking is geconcentreerd rond knopen en kernen met voorzieningen die onderling goed verbonden zijn. Er is meer ruimte beschikbaar die niet alleen ten goede komt aan het wooncomfort, maar ook mogelijkheden biedt voor een meer zelfvoorzienend bestaan. Verbouwing van voedsel en biomassa zal zich tot op de schaal van het bouwblok mengen met de woon- en werkomgeving. Door de afgenomen ruimtedruk op het omliggende landschap en de claim van de scheepvaart op de rivier zijn water en groen sterk verweven met de gebouwde omgeving.

Scenario 4: Warm
De toenemende waterdreiging in combinatie met een beperkte hoeveelheid middelen om hier maatregelen voor te treffen, heeft rigoureuze keuzes geforceerd. Het gebied achter dijkring veertien zal bewoonbaar blijven, zij het met aanzienlijk lager beschermingsniveau dan nu het geval is. De hoger gelegen delen achter de dijk bieden aanvullende bescherming en zullen worden bewoond door het meer welvarende deel van de bevolking. Ook de haven zal als belangrijke economische motor extra bescherming genieten. De delen die vaker blootgesteld worden aan het wassende water zullen aan sterk verval onderhevig zijn, maar tegelijkertijd ook aantrekkingskracht uitoefenen op een nieuwe groep bewoners die hier de ruimte vindt voor creativiteit en experiment.

uitgever
Nirov

uitgave
2012

taal
Dutch