Recreatieplas Engelermeer Den Bosch

Ontwikkelingstrategie recreatiegebied

Eerste aanzet tot een gebiedsontwikkeling voor het Engelermeer in `s-Hertogenbosch. Naast dagrecreatie op het strand zouden er ook bijzondere verblijfsrecreatie moet komen in de vorm van Cabana`s, steigerwoningen en een krekencamping. Deze gebiedsvisie kan ook als voorbeeld fungeren voor het ontwikkeling van de overige recreatieplassen in de buurt en moet leiden tot een discussie en uitspraak van de gemeente om een nadere uitwerking te maken. Hierbij kunnen dan ook de financiële paragraaf, het proces en de verantwoordelijkheden tussen partijen nader uitgewerkt worden.

uitgave
2008