Civic pride

Voorstel voor een nieuwe wijkstrategie

De wijk Woensel West in Eindhoven heeft enkele bijzonder eigenschappen, waarmee het zich onderscheidt van andere wijken. Er is een grote individuele expressie in de monotone straten, er is mediterraan leven op straat ondanks de grote achtertuinen en er is een zeer grote diversiteit in de bevolkingssamenstelling. De identiteit van Woensel West is meerduidig en wordt vertaald naar een vijftal thematische perspectieven. Vanuit ieder perspectief wordt een bijdrage geleverd aan een toolbox voor de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk. Daarnaast resulteren de perspectieven in enkele strategische stedenbouwkundige modificaties.

uitgave
2004