15 jan '14

Mansholt, Landschap in Perspectief

Bureau Europa wijdt de tentoonstelling 'Mansholt, Landschap in Perspectief' aan de wijze waarop landbouw de inrichting en vormgeving van het Nederlandse landschap na 1945 heeft bepaald, tegen de achtergrond van de actuele hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Leidraad van de tentoonstelling is het werk van voormalig landbouwminister Sicco Mansholt. Het door SMV ontworpen masterplan voor Klavertje 4 is één van de geëxposeerde projecten. De tentoonstelling is te bezichtigen van 18 januari – 6 april 2014