logosc.jpg
10 mei '11

Lezing Stofwisseling

Wat zijn de kansen voor uitwisseling van energie, water en restproducten op gebiedsniveau, bij bedrijventerreinen en bij de productie van voedsel?
Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van een transitie naar een biobased economy?
Aansprekende projecten worden gepresenteerd door Marco Vermeulen van STUDIO MARCO VERMEULEN en Jago van Bergen van VAN BERGEN KOLPA ARCHITECTEN.

Onder leiding van Tracy Metz, journalist van NRC Handelsblad, is er een paneldiscussie, met in het panel Eric Luiten en Vincent Kuijpers, over de politieke en economische zin en onzin van deze ontwikkelingen op middelgrote schaal.

De wereldwijd almaar groeiende vraag naar energie, voedsel en grondstoffen dwingt tot fundamenteel nieuwe oplossingsrichtingen en strategieën.
Het op kleine en grote schaal uitwisselen van materialen, afval, water en energie om zo de ecologische impact te beperken, maar ook vanuit economisch perspectief. De noodzaak om kringlopen zo veel mogelijk locaal te sluiten is aanwezig. In plaats van een economie waarbij voortdurend nieuwe grondstoffen moeten worden toegevoegd is het denkbaar dat er een circulaire economie kan worden bereikt waarbij afvalstoffen als grondstof worden gebruikt en die tegelijkertijd het regionaal en locaal groeipotentieel activeert.
Maar wat betekent dit voor de ruimtelijke dimensie van onze leefomgeving? Is een fundamentele heroriëntatie op bestaande ruimtelijke modellen en verbanden noodzakelijk? Resulteert deze aanpak in nieuwe ruimtelijke typologieën?
Hoe kunnen we het politiek en financieel organiseren? En leidt het ons uiteindelijk naar betere, meer leefbare steden?
In nauwe samenwerking met Duzan Doepel en Marco Vermeulen organiseren we drie inspirerende bijeenkomsten waarin verbluffende ontwikkelingen worden getoond en in breed perspectief besproken.

6 juni 2011
HAKA gebouw, Vierhavensstraat 38, Rotterdam
Aanvang 20.00 uur, borrel 22.00 - 23.00 uur