142728321f94aef55.jpg
1 jan '10

Land art voor de Suiker Unie

SMV heeft opdracht gekregen om in de bufferzone tussen het terrein van de suikerfabriek en het dorp Stampersgat een mini-landschap van grondlichamen te ontwerpen. De grondlichamen zijn gemaakt van bietengrond, een restproduct van de suikerfabriek, en hebben als hoofdfunctie het weren van verkeerslawaai en het visueel onttrekken van de bedrijvigheid van de suikerfabriek. Daarnaast dient het een verbindend element te worden tussen het dorp en bestaande wandelroutes lang het Mark-Vlietkanaal.

In samenspraak met de Samenstichting Stampersgat ontwikkelt SMV een aantal varianten die aansluiten bij de wensen van de bewoners alsmede de eisen van de Suiker Unie en het Waterschap.

Het doel is om te komen tot een uitdagend speels mini-landschap, waarin zichtlijnen, het bevorderen van de biodiversiteit en het gebruik als verblijf- en transitieplek een belangrijke rol spelen.
(beeld: Landform Ueda, Edinburgh, Charles Jencks)

>Google maps