19 dec '18

Eerste bevindingen Regio van de Toekomst gepresenteerd

De beroepsverenigingen; Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) hebben StudioMarcoVermeulen uitgenodigd om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder. Eind november zijn de eerste bevindingen in Pakhuis de Zwijger gepresenteerd.


Met een divers team van professionals uit het vakgebied hebben wij door middel van ontwerpend onderzoek de regio Zuid-Holland verkend en onze visie gegeven op de toekomst van de regio. Deze richt zich vooral op de immense woningbouwopgave in de regio en de kansen voor een biobased bouwcyclus om deze opgave te koppelen aan de CO2 reductie doelstellingen, landschapsontwikkeling en een aantrekkelijke woonomgeving.