8 jun '12

Deltascenario's op Internationale Architectuur Biennale

Het Deltaprogramma presenteert zich op de hoofdtentoonstelling Making City van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Vijf ontwerpbureaus, waaronder SMV, hebben scenario's ontwikkeld voor de toekomst van de Nederlandse Delta waarbij waterveiligheid wordt gekoppeld aan andere ruimtelijke opgaven. De tentoonstelling kan worden bezocht tot en met 12 augustus 2012 in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi)