smvbouwbord.jpg
6 sep '17

Bouw Inundatiepark van start!

Pal naast Fort de Roovere komt volgend jaar Inundatiepark West-Brabantse Waterlinie. De plannen zijn klaar en het park zal eind 2018 gerealiseerd zijn. Het inundatiepark is een natuurlijk vormgegeven speellandschap met educatief karakter voor jong en oud. Je maakt hier op een speelse manier kennis met het inundatieprincipe van weleer.

De waterspeelplaats verbeeldt Zeeland en de West-Brabantse Waterlinie in het klein, anno 1747. De vesting Bergen op Zoom, de forten, Steenbergen en Tholen zijn abstract verbeeld in de maquette. Vanaf de Brabantse Wal, iets hoger gelegen in het park, is te zien hoe dit gebied in het verleden vanuit De Zoom met zoet water en vanuit de Vliet met zout water onder water kon worden gezet zodat het voor de vijand ondoordringbaar werd. Er bevinden zich forten waar kinderen (en volwassenen) zich kunnen verschansen en lagere delen die door middel het openen van sluisjes onder water gezet kunnen worden.

De speelplaats komt te liggen op een stukje grond van 1,5 hectare naast de gracht van Fort de Roovere en wordt verdiept aangelegd zodat het water natuurlijk kan worden aangevoerd vanuit Evides.