2865269628f59bddf.jpg
30 jan '10

Boer zoekt architect

De Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft als doelstelling het behoud van agrarische activiteiten in het Groene Woud (het cultuurlandchap tussen 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg) en tegelijkertijd het bevorderen van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. De Streekrekening heeft daarom agrariers met concrete bouwplannen voor verbreding van hun agrarische activiteiten opgeroepen zich te melden bij de Streekrekening. Drie initiatieven zijn geselecteerd die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere agrariers in het gebied. De Streekrekening heeft Studio Marco Vermeulen gevraagd voor alledrie de initiatieven het ruimtelijk ontwerp te verzorgen. Het betreft de realisatie van een verblijfsaccomodatie in een voormalige schuur, een bezoekerscentrum en een nieuwe stal voor 70 runderen. De projecten zullen nog dit jaar worden gerealiseerd.