img7560.jpg
30 okt '09

Boeklaunch Architectuur als Noodzaak

Op 30 oktober presenteert het NAi een boek getiteld Architectuur als Noodzaak – Nederlandse ontwerpen voor de toekomst. In het boek komt het werk van 25 Nederlandse ontwerpbureaus aan bod, die allemaal vanuit de voornoemde urgenties werken. Aan de hand van de conclusies uit de manifestatie ‘Maak ons Land’ is de hedendaagse ontwerppraktijk onder de loep genomen. Het resultaat is een agenda voor ruimtelijke innovatie waarmee de ruimtelijke ordening en architectuur de komende jaren vooruit kunnen. Het sluit aan bij het wereldwijd groeiende besef dat het beantwoorden van fundamentele kwesties van onze tijd een zaak van iedereen is. De thema’s zijn universeel; ze beroeren en motiveren de hele internationale architectuurgemeenschap. Daarmee is dit boek tevens een oproep tot het ontwerpen van een betere wereld.

SMV is geselecteerd om een bijdrage te leveren. In het boek worden de projecten Waterpleinen en Greenport Klavertje 4 gepresenteerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de mission statement van het bureau.

impressie publicatie