A.J.C. Bartels

Aanrechtbad

A101 / Masshtab

Inside Out

AgriFood Capital

Landscaping the food

Alliantie Zuiderwaterlinie

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Architectuur Lokaal

Biobased Backbone

Atelier Overijssel

De Lutte

Biesbosch Museum

Biesbosch Museumeiland

Brabant Academy

BrabantStad

Brainport Development Company

The Dutch Mountains Veldhoven
Werklandschap Ekkersrijt

College van Rijksadviseurs (CRA)

Dutch Smart Thermal Grid

Creative Industries Fund NL

Biobased Backbone

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deltascenario's Rijnmond-Drechtsteden

E.J.M. van Eerd

Rosemondtstraat

EnergyInnovation Board Zuid-Holland

DeltaGrid 2050, Zuid-Holland

Gasunie

Energiestudies Noord-Holland

Gemeente Amsterdam

Energiestudies Noord-Holland

Gemeente Bergen op Zoom

De verborgen vesting
Inundatiepark West-Brabantse Waterlinie

Gemeente Eindhoven

SUPERvillage

Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

SUPERvillage

Gemeente Emmen

Park Emmen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Gemeente Landerd

Natuurpoort Maashorst

Gemeente Rotterdam

Rotterdam Waterstad 2035

Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf)

Rotterdam Waterstad 2035

Gemeente 's-Hertogenbosch

Park 1629
Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Havenbedrijf Amsterdam

Energiestudies Noord-Holland

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Rotterdam Waterstad 2035

IABR Atelier Making Projects

WaalWeelde Midden

Industrieschap Ekkersrijt

Werklandschap Ekkersrijt

Kapper Faces

Spacebar

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Liander

Energiestudies Noord-Holland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Via Parijs

Ministerie van Economische Zaken

Via Parijs

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dutch Smart Thermal Grid
Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Noord-Brabantse Kunst Stichting

Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed

Oranjewoud

Ecoduct

Particulier

Huis aan de Maas

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Energietransitie Noordzeekanaalgebied

Provincie Noord-Brabant

Human Nature
Nationaal Park NLDelta
Werklandschap Ekkersrijt

Provincie Noord-Holland

Energiestudies Noord-Holland

Provincie Zuid-Holland

Nationaal Park NLDelta
DeltaGrid 2050, Zuid-Holland
De Moerasmetropool
(on)begrensde technologie
Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Rijkswaterstaat

De Zonneroute A37

SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

Brabant dreaming

Stichting Menno van Coehoorn

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Stichting Museum de Ronde Venen

Museum De Ronde Venen

Stichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland

Facility pooling
Speeltuinhuis

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Brabant dreaming

Toerisme Recreatie Nederland

Zwembadboot

Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)

AFC Nieuw Prinsenland

Vereniging Deltametropool

Brabant aan Zee: The Dutch Everglades

Waterschappen Hollandse Delta

Rotterdam Waterstad 2035

Wimby

Huisje Boompje Autootje

Telos

Woonlandschappen Deurne

Libéma

Woonlandschappen Deurne

Gemeente Boxtel

GreenTech Park

gemeente Moerdijk

Fort Sabina

Dutch Design Foundation

Biobasecamp