Voorzijde
  
 Voorzijde
  
 Detail
  
 Detail
  
 Detail
  
 Vullen van de mal met vezelhennep
  
 Mal gevelpanelen
  
 Biocomposiet gevelpaneel reliëf
  
 Biocomposiet gevelpaneel
  
 Experimenten voor biocomposiet gevelpanelen
  
 bovenaanzicht locatie
  
 perspectief Noordzeedijk
  
 biocomposiet gevelplaten met chemische formule aardgas
  
 plattegrond en doorsnede
LOCATIE
Dinteloord
JAAR
2013
IN SAMENWERKING MET
NPSP
Bureau Bouwkunde
TEAM
Marco Vermeulen
Marcello Fantuz
Renzo Sgolacchia

OPPERVLAKTE
120 m2
STATUS
gebouwd
OPDRACHTGEVER
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) Brabant


NIEUWS
PROTOTYPE BIOCOMPOSIET GEVELPANEEL
EERSTE BIOBASED GEVEL TER WERELD
OP DE REM

GASONTVANGST- STATION


‘s Werelds eerste biobased gevel staat in Dinteloord. Studio Marco Vermeulen ontwierp in opdracht van de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het nieuwe gasontvangststation van het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland in Dinteloord. De gevel is bekleed met biobased panelen van Nabasco, een composietmateriaal van biohars en hennepvezels, geproduceerd door NPSP Composieten in Haarlem.

Niet alleen fossiele brandstoffen, maar ook fossiele grondstoffen worden schaarser. De petrochemische industrie is daarom naarstig op zoek naar plantaardige grondstoffen die op termijn fossiele grondstoffen kunnen vervangen. Met deze grondstoffen kunnen vervolgens biobased producten worden gemaakt zoals verf en plastics. De ontwikkeling hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar zal bijvoorbeeld voor de bouw van grote betekenis zijn. De groene grondstoffen zullen voor een groot deel gebaseerd zijn op organisch restmateriaal afkomstig uit de landbouw en glastuinbouw. In de toekomstige biobased economy wordt deze biomassa eerst opgewerkt (gevaloriseerd) tot bruikbare grondstoffen, waarna het resterend organisch materiaal beschikbaar is voor duurzame energieopwekking. De industrie in West-Brabant lijkt een voortrekkersrol te gaan vervullen in deze ontwikkeling. Met de realisatie van het gasontvangststation heeft de regio alvast een primeur van wereldformaat.

De transitie naar een biobased economy waar ook het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland een belangrijke rol in zal spelen, was voor architect Marco Vermeulen aanleiding om te onderzoeken hoe daar in de materialisatie van het centraal in het gebied gelegen gasontvangststation (GOS) op ingespeeld kan worden. Samen met NPSP uit Haarlem heeft hij een gevelpaneel ontwikkeld met een receptuur van biohars en hennepvezels. De uitdaging was groot, want Gasunie stelt hoge eisen aan het materiaalgebruik. Het paneel verbeeldt in reliëf de chemische samenstelling van aardgas in de juiste verhouding waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N). Het gebruik van fossiele brandstoffen in het GOS wordt op deze wijze gecombineerd met een belofte van een tijdperk met biobased grondstoffen.

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een grootschalige ontwikkellocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid ten oosten van Dinteloord. Het gebied, met daarin een bestaand fabrieksterrein van Suiker Unie, heeft een omvang van circa 600 hectare. Het AFC Nieuw Prinsenland wordt een voorbeeld van duurzame koppelingen waarbij kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen worden gesloten. Zo zal het glastuinbouwgebied gebruik maken van de restwarmte en C02 die beschikbaar is in de fabriek van Suiker Unie. Suiker Unie loopt voorop als het gaat om het verwerken van reststromen: de fabriek wil suiker inzetten als groene grondstof voor onder andere plastics en medicijnen. Daarnaast doen zij onderzoek naar het winnen van andere nuttige stoffen uit de suikerbiet en het bietenblad.

De eerste tuinders hebben zich inmiddels in het gebied gevestigd. Op basis van een ontwerp van Studio Marco Vermeulen worden momenteel aan de randen van het gebied verhoogde gietwaterbassins geconstrueerd met bietengrond die met de suikerbieten meekomt naar de suikerfabriek. Uiteindelijk zal het totale gebied worden omzoomd door een sculpturaal groene manchet van gietwaterwaterbassins. Daarnaast is er een biomassavergistingsinstallatie gerealiseerd, waarmee plantaardig afval en bietenpulp worden omgezet in biogas en opgewaardeerd tot groen gas. Dit groen gas wordt momenteel geleverd aan 5000 huishoudens in Dinteloord. In de nabije toekomst zal er ook groen gas worden geleverd aan de tuinbouwkassen, waar het wordt omgezet in warmte, elektriciteit en CO2.

GERELATEERDE PROJECTEN

BIOBASED BACKBONE
2015, DUTCH BELGIAN DELTA
KLIMAATAKKOORD, SECTORTAFEL INDUSTRIE
2018,
DUTCH SMART THERMAL GRID
2016, NEDERLAND
LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIED CHIJNSGOED
2008, HEEZE-LEENDE, STERKSEL
NORDHAVNEN
2008, KOPENHAGEN (DENEMARKEN)

Bookmark and Share
gos1_web_thu2.jpg
gos2_web_thu2.jpg
gos3_web_thu2.jpg
gos4_web_thu2.jpg
gos5_web_thu2.jpg
vezelhennep_verwij_thu2.jpg
mal_gevelpanelen_g_thu2.jpg
relief_biocomposie_thu2.jpg
biocomposiet_gevel_thu2.jpg
proefjes_gevelpane_thu2.jpg
001_bovenaanzicht__thu2.jpg
004_perspctief_thu2.jpg
020_panel_distribu_thu2.jpg
008_plan_sections__thu2.jpg