ZUIDERWATERLINIE INSPIRATIEATLAS
  
 Inspiratieatlas de Zuiderwaterlinie, een open boek
  
 De Zuiderwaterlinie in zijn (historische) context
  
 Terminologie vestingwerken
  
 Brabant Battlefield, 1568 - 1701
  
 Zuiderfrontier, 1701 - 1795
  
 De Bataafse Republiek, 1795 - 1813
  
 De Belgische Opstand, 1830 - 1839
  
 Eerste Wereldoorlog, 1914 - 1918
  
 De Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1945
  
 Geomorfologie, op de grens van zand en klei
  
 De Naad van Brabant. Bijzondere kweldruk in de Zuiderwaterlinie
  
 De werking van het inunderen. Het wateraanvoersysteem in 1701.
  
 De Zuiderwaterlinie als Klimaatlinie. Koppeling bestaande wateropgaveprojecten met de Zuiderwaterlinie
  
 Koppeling aan gewaardeerde natuur en landschappen
  
 The Dutch Everglades? Het landschap kan de Nederlandse evenknie worden van de Everglades in de Verenigde Staten
  
 Amfibisch landschap de Zuiderwaterlinie - waar cultuurhistorie, waterbeheer, natuur- en landschapsontwikkeling elkaar versterken
  
 Bebouwingstypologieën verdedigingswerken
  
 Routing te land en te water
  
 Ontwikkelingsvisies - vijf deelgebieden
  
 De A59 als de nieuwe Route 66
  
 Menno van Coehoorn Langeafstandswandelpad
  
 Van vervoer naar vervoering
  
 Branding de Zuiderwaterlinie
  
 Verbindingscentrum, eenheid en richting in de linie
  
 Varend LinieLab, een drijvend informatiecentrum dat de verschillende vestingsteden langsvaart
LOCATIE
provincie Noord-Brabant
JAAR
2016
IN SAMENWERKING MET
Huibert Crijns (gemeente ’s-Hertogenbosch), Hans van Engen (provincie Noord-Brabant), Paul Versijp (gemeente
Bergen op Zoom), Joost Findhammer (provincie Noord-Brabant), en René Kwant (bureauKwant)
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
PROGRAMMA
Onderzoek, Inspiratiedocument
OPDRACHTGEVER
provincie Noord-BrabantNIEUWS
INSPIRATIE-ATLAS DE ZUIDERWATERLINIE GEPRESENTEERD

ZUIDERWATERLINIE INSPIRATIEATLAS

een open boek

Het is een heus werk geworden, de inspiratie-atlas over de Zuiderwaterlinie. Je vindt er een schat aan informatie terug die nog nooit eerder op deze schaal is samengebracht. Van historische verhalen tot spannende ideeën voor de toekomst. De atlas is bedoeld om inspirerende bouwstenen aan te reiken voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie in de komende jaren. Het complete Zuiderwaterlinie boek is hier te downloaden.

(Let op: inspiratie komt met een aantal MB, waardoor het downloaden even kan duren. Geen paniek, it’s worth the wait)

Eeuwenlang werden de Brabantse vestingsteden afzonderlijk verdedigd. Nadeel was de mogelijkheid tot omsingeling en belegering. De steden waren ook te passeren in een opmars naar Holland. Het idee achter de Zuiderwaterlinie is even eenvoudig als doeltreffend. Door de steden te verbinden met inundatievlakten en verdedigingswerken op de accessen te bouwen, ontstond er een landsbrede waterlinie met de Brabantse steden als bolwerken. Nu was belegering niet meer mogelijk en kon via de Hollandse zijde de bevoorrading altijd doorgaan. Troepen achter de linie konden zich eenvoudiger verplaatsen naar het strijdtoneel. Voor de toekomst van de Zuiderwaterlinie spelen verbindingen opnieuw een hoofdrol.

Het gaat daarbij deels om nieuwe fysieke verbindingen tussen natuurgebieden en historische bezienswaardigheden. Maar het gaat ook om een gedeelde identiteit die bestaande vestingwerken, landschappen en activiteiten samenbrengt onder de noemer Zuiderwaterlinie. Net zoals Route 66 glans (en daarmee een economische impuls) geeft aan een hele reeks locaties langs een weg dwars door de Verenigde Staten, zo zal ook het onderdeel zijn van de Zuiderwaterlinie glans geven aan vestingsteden, natuurgebieden, horeca en leisure.

Drie perspectieven
We beschrijven drie perspectieven voor het opnieuw in stelling brengen van de Zuiderwaterlinie. In het eerste perspectief benoemen we de kansen voor een unieke, 150 kilometerlange landschaps- en natuurontwikkelingszone. In het tweede perspectief ontrafelen we het ruimtelijk DNA van de fortificaties, zodat die opnieuw tot leven kunnen worden gewekt. Tot slot schetsen we een toekomstbeeld waarbij we het bewegen langs de linie tot beleving verheffen. Het samenvoegen van perspectief 1 (de vlakken), perspectief 2 (de punten) en perspectief 3 (de lijnen) resulteert in een onderscheidend (toekomstig) recreatief landschap van formaat waar landschappelijke en cultuurhistorische waarden hand in hand gaan. Een landschap dat niet alleen een militair meesterwerk markeert en een natuurlijk fenomeen is, maar tegelijkertijd een nog steeds voelbare religieuze en culturele scheidslijn die door Nederland loopt.Bookmark and Share
smv_thu2.jpg
smv0_thu2.jpg
smv25_thu2.jpg
smv2_thu2.jpg
smv3_thu2.jpg
smv4_thu2.jpg
smv5_thu2.jpg
smv6_thu2.jpg
smv7_thu2.jpg
smv9_thu2.jpg
smv10_thu2.jpg
smv11_thu2.jpg
smv12_thu2.jpg
smv13_thu2.jpg
smv14_thu2.jpg
smv15_thu2.jpg
smv16_thu2.jpg
smv17_thu2.jpg
smv18_thu2.jpg
smv19_thu2.jpg
smv20_thu2.jpg
smv21_thu2.jpg
smv22_thu2.jpg
smv23_thu2.jpg
smv24_thu2.jpg