NIEUWS

image

JUL 10 '18

CIRCULAIR MAINFRAME


Vandaag wordt het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. StudioMarcoVermeulen heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK een bijdrage geleverd aan een samenhangende ruimtelijke uitwerking van de resultaten van de klimaattafel Industrie. Vrijdag a.s. worden deze resultaten officieel gepubliceerd.

De transitie naar een circulaire economie en de uitwisseling van o.a. andere warmte, CO2, biogas, elektriciteit, waterstof en biomassa vraagt om nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld warmtenetten) of
het slim hergebruiken van bestaande infrastructuren en buisleidingen. Voor veel van de systemen geldt dat opschaling leidt tot een robuuster en efficiënter systeem (economy of scale). Bundeling van deze systemen en bijbehorende infrastructuren maakt ruimtelijke inpassing eenvoudiger en veelal mogelijk in bestaande leidingtracés of langs snelwegen. Hiermee is een ‘circulair mainframe’ denkbaar dat voorwaardescheppend zal zijn voor de vestiging van biochemische industrie, glastuinbouw, bedrijven en mogelijk zelfs voor de nog te realiseren miljoen woningen. Deze hoofdstructuur voor de uitwisseling van grondstoffen en energie zal als ruimtelijk casco fungeren voor toekomstige, duurzame ontwikkelingen en transformaties en deze versnellen.

Bookmark and Shareimage
Onze inzendingen Productief Peppelland en Circulaire Boerderij Beers zijn tot winnaars verkozen bij de prijsvraag Brood & Spelen over kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland van Noord-Brabant. In september...
lees verder...

image
De publicatie Klimaat Energie en Ruimte is gereed!

Deze nationale verkenning is in opdracht van de ministeries van EZK, I&W en BZK uitgevoerd door een collectief van ruimtelijke ontwerp- en adviesbureaus: RUIMTEVOLK, Posad, H+N+S, FABRICations,...
lees verder...

image
In 2018 gaan we aan de slag met het uitwerken van de The Dutch Mountains. De constructie van het 80.000 m2 groot multifunctionele gebouw wordt van hout (CLT).

The Dutch Mountains is een initiatief van BLOC, Studio Marco Vermeulen en Urban...
lees verder...MEER NIEUWS >
PROJECTEN (SELECTIE)

VOGELVLUCHTPERSPECTIEF MET EINDHOVEN IN DE ACHTERGROND
THE DUTCH MOUNTAINSVELDHOVEN, 2018
DE VINKEVEENSE PLASSEN
MUSEUM DE RONDE VENENVINKEVEEN, 2018
HUIS AAN DE MAASROTTERDAM, 2017
DE MAATSCHAPPELIJKE INVLOED VAN NIEUWE TECHNOLOGIE IN ZUID-HOLLAND
(ON)BEGRENSDE TECHNOLOGIEZUID-HOLLAND, 2017
HET VOORGESTELDE PRODUCTIELANDSCHAP, MET NIEUWE LANDSCHAPPEN VAN SORGHUM, WILGENVELDEN, NAT RIETLAND, ALGENVELDEN EN VOEDSELBOSSEN.
LANDSCAPING THE FOODNOORD-OOST BRABANT, 2017
BIESBOSCH MUSEUMEILANDWERKENDAM, 2015
BIOBASED BACKBONEDUTCH BELGIAN DELTA, 2015
VOORZIJDE
GASONTVANGST- STATION DINTELOORD, 2013
PROTOTYPE WATERPLEINSITUATIELOOS, 2007
OVERZICHT MAQUETTE | FOTOGRAAF P. COX
SUPERVILLAGEZUIDOOST BRABANT, 2005
PARKEERTORENSITUATIELOOS, 2004